Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot kevät 2022: Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

10.1.2022 08:00

Microkadun kampus

Terveydenhoitajan polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on opiskella terveydenhoitajan (AMK) -tutkinto. Terveydenhoitajan koulutus sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon.

Terveydenhoitajan amk-tutkinto rakentuu sairaanhoitajan ydinosaamisesta 180 op sekä terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta 60 op. Sairaanhoitajan opinnot ovat pakollinen tutkinnon osa. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset (2013/55/EU).

Terveydenhoitaja toimii asiantuntijana hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueilla. Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen hoitotyön/terveydenhoitotyön perustiedot ja –taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot.

Alan ammattilaisena osaat ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Osaat ehkäistä sairauksia, vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitajana osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Valmistuttuasi osaat ratkaista ammattialan ongelmia, tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja osaat vastata hoitotyön ammatillisista tehtävistä perustaen toimintasi parhaaseen mahdolliseen tutkimukselliseen näyttöön. Kykenet johtamaan ammatillista toimintaa ja hankkeita sekä työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös alan yrittäjänä.

Tavoitteet
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen tavoitteena on suorittaa tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 60 opintopistettä. Sen jälkeen voit joustavasti hakea tutkinto-opiskeluoikeutta ja jatkaa opintoja samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijana. 

Sisältö
Polkuopinnot koostuvat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Huom! Jos sinulla on aiemmin hankittua tutkinto-ohjelmaan soveltuvaa osaamista, hyväksiluettuja opintoja ei lasketa polkuopintojen 60 op:n kertymään. Aiemmin hankittu, soveltuva osaaminen huomioidaan tutkinto-opiskelussa. Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on kalenterivuosi 10.1.2022 – 10.1.2023.

Toteutus
Opiskelu alkaa maanantaina 10.1.2022 klo 8.00 kokoontumisella A-osan aulassa osoitteessa Savonian Microkadun kampus (Microkatu 1) Kuopio. Opinnot toteutetaan monipuolisena päiväopiskeluna, jossa ryhmä-, itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ sekä kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Polkuopiskelu vaatii tavoitteellista otetta. Opiskelija sitoutuu päätoimiseen opiskeluun, opintojen tavoitteisiin ja opiskelun aikatauluihin. Osa opiskelusta on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Opintomaksu
Vuosimaksu on 350 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumise 8.-9.12.2021. Ilmoittautuminen alkaa 8.12. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

  • Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
  • Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).

Lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Tervetuloa Savoniaan!

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Ilmoittautuminen päättyy 9.12.2021 23:59
350,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022 08:00

Päättyy:  

31.12.2022

Tapahtumapaikka

Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi