Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

7.3.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

Nimi englanniksi: Nursing of Sexual Violence Victims

Koodi: 4 CO22KSVÄ

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Keskeinen sisältö

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettävät menetelmät

Suoritustavat

 • Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
 • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.3.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.3.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 14.3.2022 ja sulkeutuvat 2.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 23.5.2022 mennessä.
-Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 2.5.2022 mennessä jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Edeltävät opinnot: -

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikki terveyden-ja sosiaalihuollon ammattia opiskelevat sekä työntekijät

Yhteyshenkilö: Hoffren Päivi, paivi.hoffren@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.3.2022

Päättyy:  

2.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi