Tapahtuman oletuskuva

Etäterapiapalvelujen asiantuntija -korkeakouludiplomi 30 op

20.1.2022 08:00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Moodle

Ilmoittautumisaika 15.10. - 31.12.2021. Linkki ilmoittautumislomakkeelle on tämän sivun lopussa.

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu järjestävät koulutuksen yhteistyössä verkkototeutuksena 20.1.-30.11.2022

Koulutus on tarkoitettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorittaneille ammattilaisille esim. fysio-, toiminta-, jalka- ja puheterapeutit sekä psykoterapeutit.

Koulutuksessa perehdyt etäterapioissa hyödynnettäviin teknisiin ja digitaalisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtuaaliympäristössä tapahtuvaan eri ikäisten verkkovuorovaikutukseen ja -ohjaukseen. Koulutuksen aikana testaat ja kokeilet erilaisia ratkaisuja ja välineitä oman asiakkaasi kanssa

Sinulla on mahdollisuus kokeilla laitteita sovittujen tapaamisten aikana. Opinnot suoritettuasi saat etäterapia-asiantuntijan osaamismerkin eli Open Badgen.

Keskeinen sisältö ja tavoitteet

Yksilölähtöisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa toimintaympäristössä 5 op

Opiskelija:

 • ymmärtää eVuorovaikutuksen ja eOhjauksen periaatteet
 • osaa soveltaa erilaisia vuorovaikutuskeinoja etäkuntoutuksessa sekä eri ikäisten yksilö- että ryhmänohjauksessa.
 • ymmärtää eettisyyden eri tekijät ja merkityksen etävuorovaikutuksessa.

Etäterapioiden teknisiä ratkaisuja 10 op

Opiskelija:

 • tuntee etäterapioihin ja -kuntoutukseen liittyvät käsitteet, määritelmät, lainsäädännön ja ohjeet.
 • tuntee kliinisen työn edellyttämät vaatimukset välineille ja yhteyksille.
 • tuntee tietosuojan ja laitteiden hyväksynnän vaatimukset toiminnalle
 • ymmärtää toimintakykykäsitteen (ICF) periaatteet
 • tuntee oman kuntoutus- tai tieteenalansa teknisten ratkaisuiden mahdollisuuksia etäterapioiden toteutuksessa
 • tunnistaa ja osaa valita erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia teknisiä ratkaisuja etäterapioiden eri vaiheisiin ja tarpeisiin
 • tuntee omaan alaansa liittyviä terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä ohjelmia, sovelluksia ja niihin liittyvät laitteistoja.

Etäterapioiden toimintojen ja välineiden tarkkuuden, käytettävyyden ja vaikuttavuuden arviointi 5 op

Opiskelija:

 • ymmärtää käytettävyyden käsitteen
 • osaa lukea dataa ja hyödyntää siitä saatuja tuloksia palvelujen seurannassa ja suunnittelussa
 • osaa hyödyntää arviointiprotokollaa käytettävyyden arvioinnissa
 • osaa arvioida palveluiden vaikuttavuutta ja kustannuksia.

Etäterapioiden teknisten ratkaisujen ja toimintamallien soveltaminen eri prosesseissa ja toimintaympäristöissä 5 op

Opiskelija:

 • tunnistaa erilaisten etäterapioihin/kuntoutukseen (digitaalisten / teknisten /teknologisten) liittyvien ratkaisujen mahdollisuudet asiakkaan kuntoutumisprosessissa ja sen eri vaiheissa
 • harjaantuu käyttämään etäratkaisuja kuntoutumisen tukemisessa.

Etäterapiaratkaisujen kehittäminen 5 op

Opiskelija: 

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisen etäkuntoutus/terapiakokeilun
 • kehittää etäterapia/-kuntoutuksen palvelumallin työyksikköönsä.

Toteutus

 • Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa ajalla 20.1. - 30.11.2022.
 • Koulutus sisältää yhteisiä 4 tunnin verkkotapaamisia yhteensä 10 kertaa.
 • Opiskelu edellyttää omaa tietokonetta, kuuloke-mikrofonia ja kameraa sekä nettiyhteyttä.
 • Kevään 2022 tapaamiset ovat klo 8.00 - 12.00:
  • 20.-21.1.
  • 18.3.
  • 22.4.
  • 20.5.
  • 10.6.
 • Syksyn 2022 tapaamisajat ilmoitetaan myöhemmin.
 • Amk-tason opintopistesuoritusten lisäksi saat etäterapia-asiantuntijan osaamismerkin eli Open Badgen.

Opintomaksu 300 euroa

Opiskelu 1.1.2022 jälkeen alkavissa opinnoissa on maksullista. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Opiskelupaikat (30) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ajalla 15.10. - 31.12.2021. 

Katso Savonian tietosuojaohjeista, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

 • Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
 • Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain, jos Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).

Lisätiedot

 • Lehtori Anu Kinnunen, anu.kinnunen@savonia.fi 
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

20.1.2022 08:00

Päättyy:  

31.1.2022 00:00

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Moodle


Lisätiedot

www.savonia.fi