Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Lean-johtamisen jatkokurssi

14.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Lean-johtamisen jatkokurssi

Nimi englanniksi: Lean Management Advanced

Koodi: 4 CO22KLEAJA

Laajuus: 3 op

 

Osaamistavoitteet

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.
  • osaa laatia arvovirtakuvauksen.
  • ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet.

Keskeiset sisällöt

  • Syventyminen lean-työkaluihin ja niiden soveltamiseen, esim. kata ja arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
  • Lean Six Sigma -lähestymistavan ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 14.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 11.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 21.1.2022 ja sulkeutuvat 8.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 8.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita ja verkkosivustoja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Edeltävät opinnot

Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta

Yhteyshenkilö: Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.1.2022

Päättyy:  

8.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi