Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

17.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

Nimi englanniksi: Are you ready for your dream job? Create a LinkedIn profile to boost the process

Koodi: 4 CO22KLINK

Laajuus: 2 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa ja sanoittaa työelämän näkökulmasta keskeisimmät arvot ja osaamiset.
  • osaa laatia suunnitelman työnhakuun.
  • osaa rakentaa LinkedIn-profiilin.
  • osaa hyödyntää LinkedIniä työnhaussa ja verkostoitumisessa.

Keskeinen sisältö

  • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
  • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
  • Omien vahvuuksien sanoittaminen
  • Työnhaun suunnitelman luominen

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti, LinkedIn-profiilien vertaisarviointi pienryhmissä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Kurssin aineistot avautuvat moduuli kerrallaan aikavälillä 17.1.-7.3. Suosituksena on tehdä kurssi tänä aikana. Mikäli haluat suorittaa kurssin nopeutetussa aikataulussa, se on mahdollista aikavälillä 7.3.-1.4., kun kaikki moduulit ovat saatavilla.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 21.2.2022 ja sulkeutuvat 1.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.4.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali:Moodle-aineistot

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Jari Linden, jari.linden@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

1.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi