Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk)

5.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk)

Nimi englanniksi: Decision Support Tools for Responsible Solutions (Master degree)

Koodi: 4 CO22KPAA

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tietää osallistavan suunnittelun ja päätösanalyysin perusteet.
 • ymmärtää päätöstukimenetelmien ominaispiirteet ja rajoitukset.
 • ymmärtää vastuullisuuden merkityksen päätöksenteossa.
 • osaa arvioida kriittisesti päätösongelmaa, käytössä olevia päätöstukimenetelmiä ja valita oikean menetelmän oikeaan ongelmaan.
 • osaa soveltaa yhtä valitsemaansa menetelmää käytäntöön.
 • tuntee päätöstukityökalujen kirjon.
 • saa työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa tai opinnäytetyöhönsä.

Keskeinen sisältö

 • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
 • vastuullisuus päätöksenteossa
 • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
 • A’WOT-menetelmä: SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
 • InTo-työkalu: Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
 • PRIA-menetelmä (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security) vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
 • QFD-menetelmä: tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
 • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 5.1.2022 ja sulkeutuu 15.5.2022.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Kajanus Miika, miika.kajanus@savonia.fi

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi