Savonia Avoin YAMK

Vastuullinen liiketoiminta (Ylempi AMK) 5 op

15.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK, YAMK) johtavia koulutuksia kuudella eri koulutusalalla. Tutkinnon osia, opintojaksoja, voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun (avoin AMK) opintoina.

Avoimet YAMK-opinnot soveltuvat henkilöille, 

 • jotka haluavat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (vaatimuksena korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta).
 • joiden tavoitteena on kerätä polkuopinnot ja hakea joustavasti niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto-opiskelu vaatii korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen).
 • jotka haluavat jatkaa keskeytyneitä opintojaan ennen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
 • jotka haluavat hankkia uutta osaamista.

Tämä opintojakso on osa Savonian kaikkien koulutusalojen YAMK-tutkintojen yhteisiä valinnaisia opintoja. Tutustu eri koulutusalojen YAMK-tutkintojen rakenteisiin ja sisältöihin opetussuunnitelmissa.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä liiketoiminnassa sekä oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuus-osaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Keskeinen sisältö

 • Organisaation yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
 • Kestävä kehitys ja muut vastuullisuuden käsitteet
 • Yhteiskuntavastuuviestintä
 • Yhteiskuntavastuullisen toiminnan johtaminen

Toteutus

 • 100% verkkokurssi (Moodle).
 • Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 – 31.7.2022.
 • Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin.
 • Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Opintojakson tehtävät voi palauttaa opintojaksolla olevaan palautuskansioon milloin tahansa ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.
 • Oppimistehtävien palautuspäivät ovat 15.10.2021, 15.12.2021, 30.3.2022, 20.5.2022 ja 31.7.2022.
 • Suoritukset arvioidaan Hyväksytty S - Hylätty 0 Täydennettävä.

Opiskeluaineisto

Ilmoitetaan verkkoalustalla.

Opintomaksu

Opintojakso on maksuton, kun ilmoittaudut ja aloitat opiskelun ennen 31.12.2021. 

1.1.2022 jälkeen on ilmoittautumisen yhteydessä maksettava opintomaksu. Maksut ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 17.8.2021 - 30.4.2022. llmoittautumisen jälkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen vahvistusviestin, jossa on lisäohjeita opiskeluun.

Yhteyshenkilöt

 • Vastuuopettaja: Hilkka Lassila hilkka.lassila@savonia.fi 
 • YAMK-opintojen opintoneuvoja: Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi
 • Avoin AMK opintoneuvojat: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

15.9.2021

Päättyy:  

31.7.2022 23:59

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi