Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Selkokieli

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE400
Nimi
Selkokieli
Nimi englanniksi
Easy Finnish
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Osaat

 • hyödyntää selkokielen perusteita kaikessa viestinnässä
 • tehdä omalle alalle kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja selkokielellä
 • löytää soveltuvaa selkomateriaalia ja -kirjallisuutta
Keskeiset sisällöt
 • selkokielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet)
 • kirjallinen ja suullinen selkokieli
 • selkokirjallisuus
 • typografia ja kuvittaminen
 • selkokieli sähköisillä alustoilla
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 01.06.2021 ja sulkeutuvat 31.08.2021 klo: 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.09.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Hyväksytty(S) - Hylätty(0)

Materiaali

Moodlessa annettava materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Korhonen Soilimaria, soilimaria.korhonen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi