Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE010
Nimi
Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso
Nimi englanniksi
Written Finnish, level B1.2
Laajuus
5 op
Arviointiasteikko
0 - 5
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa,
- hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä,
- lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä,
- ilmaista ja perustella omia mielipiteitä,
- käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
- käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.
Keskeiset sisällöt
- kirjoittamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- suomalainen kirjallisuus
- opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- keskitason (YKI 3) kielioppi
Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille ja vapaaehtoisiin etätapaamisiin. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Opettaja arvioi tehtävät noin 3 viikon kuluessa kurssin suorittamisesta. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat

Tämä on 100 % verkkokurssi.
- Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
- Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.

- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan. Avoimen amk:n opiskelijat saavat todistuksen sähköpostiin. Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

 

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja
(suositellaan B1.1-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta)

Yhteyshenkilö

Kukka-Maaria Raatikainen, Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi