Tapahtuman oletuskuva

yPolku 1 Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

31.8.2021 16:00

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.

Opinnot koostuvat kolmesta kurssista ja kattavat vaiheet liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisesta liiketoiminnan käynnistämiseen:

  • Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen (5 op)
  • Ideasta asiakastyöhön (5 op)
  • Liiketoiminnan käynnistäminen (5 op)

Opinnot koostuvat verkko-opiskelusta, itsenäisestä projektityöstä oman idean kehittämisen äärellä. Osaan opintoja sisältyy myös yhteisiä tapaamisia.

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

Onko sinulla idea, jonka liiketoimintamahdollisuuksia haluaisit tutkia?

Tämä kurssi perehdyttää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ensiaskeliin. Siinä tutustutaan ideoiden liiketoiminnallisiin perusedellytyksiin: haluttavuuteen, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen.

Kurssilla opit keräämään ja analysoimaan asiakas- ja markkinatietoa, tuottamaan ja arvioimaan ideoita sekä tutkimaan vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Opit myös esittelemään tuote- tai palveluideasi lyhyesti ja ytimekkäästi.

Keskeinen sisältö

Työskentely kattaa kaupallistamisprosessin alkuvaiheet, jossa tunnistetaan asiakastarve ja kehitetään siihen ratkaisuaihio:

  • asiakas- ja markkinatiedon kerääminen ja analysointi
  • asiakastarvetta vastaavan idean kehittäminen
  • toteutettavuustutkimus
  • idean esittely (pitchaus)
  • tulosten dokumentointi
Suoritustavat

Oppimispäiväkirja, loppuraportti ja esitys

Toteutustapa

Koko kurssi toteutetaan etänä. Suurin osa kurssista on itsenäistä verkko-opiskelua ja projektityötä.
Lisäksi toteutukseen sisältyy sparrausjakso Havuja#!@%&! Bootcamp -ideakiihdytysohjelmassa. Kurssin
päätteeksi voit myös osallistua Draft-liikeideakilpailuun 14.10!

Sisältö ja eteneminen

Ti 31.8. klo 16-17 Aloitusinfo

Ti 14.9. klo 16-18 Sparraus 1

Ti 28.9. klo 16-18 Bootcamp 1

To 30.9. klo 16-18 Bootcamp 2

Ti 5.10. klo 16-18 Bootcamp 3

To 7.10. klo 16-18 Bootcamp 4

Ti 12.10. klo 16-18 Loppupitchaus

Edeltävä osaaminen

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Ilmoittautuminen ja opintojen aloittaminen

Ilmoittaudu 30.8.2021 mennessä. Saat kutsun ja alkuinfon sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antavat
  • TKI-asiantuntija, yrittäjyysvalmentaja Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi
  • avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

31.8.2021 16:00

Päättyy:  

16.9.2021 18:00

Lisätiedot

www.savonia.fi