Savonia Avoin YAMK

Laadulliset tutkimusmenetelmät (Ylempi AMK) 5 op

15.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK, YAMK) johtavia koulutuksia kuudella eri koulutusalalla. Tutkinnon osia, opintojaksoja, voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun (avoin AMK) opintoina.

Avoimet YAMK-opinnot soveltuvat henkilöille, 

 • jotka haluavat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (vaatimuksena korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta).
 • joiden tavoitteena on kerätä polkuopinnot ja hakea joustavasti niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto-opiskelu vaatii korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen).
 • jotka haluavat jatkaa keskeytyneitä opintojaan ennen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
 • jotka haluavat hankkia uutta osaamista.

Tämä opintojakso on osa Savonian kaikkien koulutusalojen YAMK-tutkintojen yhteisiä valinnaisia opintoja. Tutustu eri koulutusalojen YAMK-tutkintojen rakenteisiin ja sisältöihin opetussuunnitelmissa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaaminen laadullisen tutkimuksen eri osa-alueilla on syventynyt. Opiskelija ymmärtää syvällisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija tunnistaa erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelijalla on valmius tehdä monipuolisesti laadullista tutkimusta.

Keskeinen sisältö

 • Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusprosessi, luotettavuus ja eettisyys
 • Erilaisia laadullisen tutkimuksen muotoja ja lähestymistapoja: toimintatutkimus, tapaustutkimus, kehittämistyö ja tutkimus,
  palvelumuotoilu
 • Erilaiset aineistonkeruumenetelmät
 • Analyysimenetelminä sisällönanalyysit, diskurssianalyysi ja kuva-analyysi

Toteutus

 • 100% verkkokurssi (Moodle).
 • Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 – 31.7.2022.
 • Annettuihin aineistoihin perehtyminen ja oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa 15.9.2021 alkaen ja oppimistehtävä on palautettava viimeistään 31.7.2022.
 • Suoritus arvioidaan Hyväksytty (S) - 0.

Opiskeluaineisto

Moodlessa esitetty materiaali.

Opintomaksu

Opintojakso on maksuton, kun ilmoittaudut ja aloitat opiskelun ennen 31.12.2021. 

1.1.2022 jälkeen on ilmoittautumisen yhteydessä maksettava opintomaksu. Maksut ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 17.8.2021 - 30.4.2022. llmoittautumisen jälkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen vahvistusviestin, jossa on lisäohjeita opiskeluun.

Yhteyshenkilöt

 • Vastuuopettaja: Marja-Liisa Rissanen marja-liisa.rissanen@savonia.fi (tavoitettavissa 9.8.2021 jälkeen)
 • YAMK-opintojen opintoneuvoja Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi
 • Avoin AMK opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

15.9.2021

Päättyy:  

31.7.2022 23:59

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi