Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää

5.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää

Nimi englanniksi: Systematically Towards Own Career and Working Life

Koodi: 4 CO22KSUUTY

Laajuus: 2 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa omat vahvuutensa ja osaamisensa peilaten työelämään.
  • ymmärtää itsensä johtamisen ja urasuunnittelutaitojen merkityksen itsenäisessä työnhaussa.
  • ymmärtää oman motivaatiorakenteen merkityksen mielekkään työuran rakentamisessa.
  • on pohtinut perusteellisesti omaa paikkaansa työelämässä ja hahmottaa millä keinoin voi tavoitella tätä.

Keskeinen sisältö

  • Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot
  • Oman uran suunnittelu
  • Oma osaaminen ja sen sanottaminen
  • Itsensä johtaminen
  • Motiaatiotietous (Steven Reiss) urasuunnittelun pohjana
  • Hyvinvointia tukeva ajankäyttö

Suoritustavat

- Itsenäinen opiskelu
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen
- Viikkotehtävien ja harjoitusten tekeminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 5.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 17.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.1.2022 ja sulkeutuvat 4.3.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.3.2022 mennessä.

Materiaali:Jaetaan opintojakson Moodle-alustalla.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Linden Jari, jari.linden@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

14.3.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi