Tapahtuman oletuskuva

Google-markkinoinnin työkalut 5 op

17.1.2022

Ilmoittautumisaika 22.11. - 6.12.2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisen markkinoinnin työkaluna.
  • ymmärtää, kuinka verkkomarkkinoinnissa voidaan hyödyntää Googlen työkaluja.
  • ymmärtää perusperiaatteet Googlen analysointityökaluista.

Keskeinen sisältö

  • Google-markkinoinnin perusteet
  • Google Adsin eri mainosmuodot
  • Googlen verkkoanalytiikka työkalujen perusteet. Esim. Analytics, Google My Business, Search Console
  • Hakukoneoptimoinnin perusteet 

Suoritustavat

- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 17.1.2022 ja sulkeutuu 12.5.2022 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 17.1.2022, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 12.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: ilmoitetaan myöhemmin

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Kuiri Tiina, tiina.kuiri@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

31.1.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi