Pistäminen kumihansikkain, pistovälineitä

Palvelurobotiikka tutuksi -verkkokurssi

6.4.2021

Robotiikka on yksi nopeimmin kehittyvistä teknologian aloista. Tulevaisuudessa yhä useampi terveydenhuollon toimija saa työkaverikseen jonkinlaisen robotin. Palvelurobotiikan avulla voi-daan edistää terveellisiä elintapoja, kuntoutumista ja hyvinvointia; aktivoida, motivoida, ohjata toimintaa ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Robotti voi olla ammattilaisen tukena turvaamassa hyvää palvelua ja hoitoa.

Tutustu esitteeseen

Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö


Tavoite
Koulutuksen jälkeen osallistuja
• näkee robotiikan käyttömahdollisuudet omassa työssään
• ymmärtää robotiikkaan liittyvät eettiset kysymykset ja haasteet
• hahmottaa teknologian käytön vaikutuksen omaan työnkuvaan
• tiedostaa oman vaikuttamismahdollisuutensa teknologian kehitykseen

Sisältö

  • robotiikan käsite ja palvelurobotiikan sovellusmahdollisuudet
  • erilaiset sosiaali- ja terveysalan robottityypit
  • robotiikkaan liittyvät eettiset kysymykset ja haasteet
  • teknologia osana tulevaisuuden työtä

Toteutus

Kurssin laajuus on noin 3 t opiskelua.
Suoritat kurssin verkko-opintoina OpenEdu-verkkotyöskentelytilassa (kuten Moodle). Tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden ja äänentoistolaitteet (kaiutti-met tms.).

Oppimateriaalia on erilaisissa muodoissa, ja teemaa opiskelet myös opetusvideoiden avulla.

Ilmoittautuessasi saat käyttäjätunnuksen ja muut kirjautumisohjeet ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Kurssille kirjautumisen jälkeen sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa kurssi hyväksytysti ja halutessasi palata opiskelemaan kurssille.

Kouluttaja
TKI-asiantuntija Tiina Arpola, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hinta
35 € + alv 24 % / hlö

Ilmoittautuminen
Kurssi on suoritettavissa 31.5.2021 saakka. Kurssin suorittaminen kaksi viikkoa kirjautumisen jälkeen. Voit ilmoittautua kurssille sinulle sopivana ajankohtana. Kurssille kirjautuminen vaatii henkilökohtaiset Microsoft-/GoogleAccount-tunnukset.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

6.4.2021

Päättyy:  

31.5.2021 23:59

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

terveysalan.taydennyskoulutus @savonia.fi