Tapahtuman oletuskuva

Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Ylempi AMK) 5 op

13.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen eri toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä.
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja linjauksia.
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja sekä niiden vaikuttavuutta.

Keskeinen sisältö

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet, yhteiskunnalliset lähtökohdat ja eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö, ohjeistus sekä kansainväliset sopimukset
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt ja indikaattorit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät, toimintamallit ja niiden vaikuttavuus

Suoritustavat

- Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen webinaareihin ja verkkokeskusteluihin, verkkopohjaisten oppimistehtävien suorittaminen
- Oppimistehtävät pohjautuvat teoriakirjallisuuteen ja materiaaliin.
- Kaikki oppimistehtävät edellyttävät teoreettisen lähdekirjallisuuden käyttöä ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä julkishallinnon asiakirjoja (STM, OPH, THL ym.).
- Opiskelija voi kohdentaa oppimistehtäviä oman mielenkiintonsa, osaamisensa ja työyhteisön kehittämistarpeiden pohjalta ja kehittää omaa asiantuntemustaan hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä valitsemassaan toimintaympäristössä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 13.1.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 20.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 27.1.2022 ja sulkeutuvat 14.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 16.5.2022 mennessä.
- Opintojaksoon kuuluu seuraavat webinaarit:
27.1.2022 klo 16–17.30 Opintojakson orientaatio
24.2.2022 klo 16–17.30 Opintojakson tehtävien paja
28.4.2022 klo 16–17.30 Opintojakson yhteenveto

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Opintojakso edellyttää teoriakirjallisuuden ja lähdeaineiston käyttöä teema-alueiden mukaisesti.
Opintojakson kirjallisuuslähteitä ja materiaalilinkkejä on Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Korkeakoulututkinto.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Tarkistamme tiedot ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Eeva Lampinen, eeva.lampinen@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi, avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

13.1.2022

Päättyy:  

14.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi