Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESKIL

 

Nimi
Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit
Nimi englanniksi
The -isms of art history as an inspiration for visual expression and visual arts
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa hyödyntää taiteen menetelmiä ja kuvataiteen tekniikoita, hän laajentaa taidehistorian ymmärtämystä sekä syventää henkilökohtaista ilmaisuaan. Opiskelija osaa analysoida kuvallista ilmaisua.
Keskeiset sisällöt
Maalaus, piirustus, ilmaisu, sommittelu, tyylisuunnat, -ismit, kuvalliset tekniikat ja välineet, taidehistoria, tulkinta.
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, vertaisarvioinnin ja -palautteen antaminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

  •  Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
  • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, vertaisarvioinnin ja palautteen antamiseen.

Materiaali

Honour Fleming: Maailmantaiteen historia

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö
Miettinen Sirpa, Sirpa.Miettinen@savonia.fi
Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi