Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Lääkärin suomi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE900
Nimi
Lääkärin suomi
Nimi englanniksi
Finnish for Doctors
Laajuus
5 op
Arviointiasteikko
0 - 5
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- viestiä oman alan viestintätilanteissa (mm. potilaan kohtaaminen, kirjaaminen, lomakkeet, yhteistyö kollegan kanssa, palaverit),
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä mm. Käypä hoito -suosituksista ja lääkärin tietokannoista,
- kuvata, selittää ja määritellä lääkärin työn ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti,
- kommunikoida omaisten kanssa sekä
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.
Keskeiset sisällöt
- kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- oman alan kirjallisuus, suositukset, raportit, tietokannat ja muu aineisto
- ääkärin työn tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- perus- ja keskitason (YKI 2 - 3) kielioppi
Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen
- aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
- itsenäinen opiskelu
- verkkotehtävien suorittaminen
- itsearviointi ja palaute

Toteutustavat

- Tämä on 100 % verkkokurssi.
- Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
- Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.

- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan. Avoimen amk:n opiskelijat saavat todistuksen sähköpostiin. Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Voit lukea myös nämä:
- KELA, M., KORPELA, E. ja LEHTINEN, P. 2010. Sairaan hyvää suomea. Helsinki: Edita.
- FINN LECTURA 2017. Työelämän suomea -kirjasarja.
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/tyoelaman-suomea
- BESSONOFF S.-M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011. Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja:
mutta mielellään kielitaito A2.2 - B1.1 eli YKI2 - 3.

Yhteyshenkilö

Kukka-Maaria Raatikainen, Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi