Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESGRE
Nimi
Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena
Nimi englanniksi
Green Care program as an opportunity for welfare and natural resources sectors
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tämä Green Care perusteet opintokokonaisuus täyttää luontohoivan ja luontovoiman laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät.
Opiskelija
-Ymmärtää mitä Green Care on
-Tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
-Tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä.
-Tuntee Green Care toimintaa Suomessa
-Saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
-Osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan.

Keskeiset sisällöt

- Green Care käsitteet ja peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
- Yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta.
- Tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green care -toiminnan suunnittelu
- Green Care -laatumerkit

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- Itsenäinen opintokäynti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
 - Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Pylkkänen Katriina, katriina.pylkkanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi