Tapahtuman oletuskuva

3D-suunnittelua pilvessä - Onshape peruskurssi 5 op

5.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021.

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet.
 • osaa laatia mallinnussuunnitelman.
 • osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia.
 • osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit.
 • osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet.
 • osaa muodostaa kokoonpanon.
 • osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot.

Keskeinen sisältö

 • Piirremallinnuksen perusteet
 • Sketsit
 • Tärkeimmät piirteet
 • Kokoonpanojen luonti
 • Valmistuspiirustukset
 • Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen.

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi.

Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 5.1.2022.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 5.1.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

-Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017
-https://www.onshape.com/learn/learn-cad
-suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Urpilainen Arto, arto.urpilainen@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi