Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Systemaattinen uuden tuotteen konseptointi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESEK0100
Nimi
Systemaattinen uuden tuotteen konseptointi
Nimi englanniksi
Systematic Front End of New Product Development
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • ymmärtää systemaattisen konseptoinnin vaiheet.
 • tunnistaa uusien mahdollisuuksien lähteet ja osaa hyödyntää niitä uusien tuoteominaisuuksien määrittelyssä.
 • osaa käyttää eri menetelmiä tuoteominaisuuksien ja keinospesifikaatioiden määrittelyssä.
 • osaa laatia asiakastarpeiden hierarkian.
 • osaa luokitella tuoteominaisuudet.
 • osaa painottaa keinospesifikaatiot.
Keskeiset sisällöt
 • Tuoteportfolio
 • Uusien mahdollisuuksien lähteet
 • Asiakastarpeiden jäsentäminen ja rikastaminen (Cognitive/causal mapping)
 • Tuoteominaisuuksien määrittely (Value Focused Thinking)
 • Tuoteominaisuuksien luokittelu (Kano)
 • Tuotekonseptin keinospesifikaatioiden määrittäminen (Quality Function Deployment)
Suoritustavat

Verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan ja annetussa aikataulussa.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opetusmateriaali jaetaan Moodlen kautta.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kärkkäinen Kai, kai.karkkainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi