Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Taidelähtöisten menetelmien käyttö aikuisneurologisessa kuntoutumisessa

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21TAIME
Nimi
Taidelähtöisten menetelmien käyttö aikuisneurologisessa kuntoutumisessa  
Nimi englanniksi
Art-based Methods in Adult Neurological Rehabilitation
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tällä kurssilla pääset tutustumaan monialaiseen työskentelyyn kuntoutuksen ja taidelähtöisten menetelmien näkökulmasta.
Kurssilla tutkitaan ja kehitetään yhdessä aikuisneurologisen kuntoutujan kokonaisvaltaisen ilmaisun menetelmiä. Menetelmiä sovelletaan käytännön kuntoutustuokioissa.
Kurssi soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan opiskelijoille, mutta myös humanistisen, kasvatus- ja kuntoutusalan opiskelijoille. 
Opiskelija ymmärtää  monitoimijuuden- ja -alaisuuden  mahdollisuudet neurologisen asiakkaan  kuntoutumisessa. 
Opiskelija osaa nähdä oman asiantuntijuusalan  kuntoutusprosessissa ja  toimii aktiivisessa vuorovaituksessa  toisten alojen kanssa. 
Opiskelija ymmärtää neurologisen asiakkaan toiminnan mahdollisuudet ja suhteuttaa ne asiakkaan toiminnan rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin. 
Opiskelija osaa  suunnitella ja ohjata monialaisia taidelähtöisiä  tuokioita neurologisille kuntoutujille. 

Keskeiset sisällöt

Trialoginen ja yhteistoiminnallinen oppiminen 
Toimintakyvyn määritelmä ICf- International classification of functioning 
Kuntoutuminen, kuntoutus, monitoimijuus  
Kuntoutujan toimintakyvyn haasteet Parkinsonin taudissa, Ms-taudissa  ja aivohalvauksessa  
Musiikin, tanssin, draaman ja kuvataiteen menetelmiä (taidepedagoginen näkökulma) 
Palvelumuotoilun menetelmiä

Suoritustavat

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, toimintatuokioiden suunnittelu ja toteutus sekä aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Toteutustavat

-Verkko-opiskelu, (itsenäisesti ja ryhmissä), workshop -työskentely, seminaarit 
-Ennakkomateriaalit  Moodlessa
-
Opiskelija tekee ennakkotehtävän   aloitusseminaariin 3.6. mennessä.  
-Aloitusseminaari pe 4.6  klo  9-15 Moodle kurssin Zoomissa. 
-Workshop I la 5.6. klo 10-17, Kuopion Musiikkikeskus, tanssisali. Kuopionlahdenkatu 23 C 
-Workshop II pe 11.6 klo 10-17, la 12.6. klo 9-16 Kuopion Musiikkikeskus, tanssisali.  Kuopionlahdenkatu 23 C 
-Opiskelijoista muodostetaan monialaisia työryhmiä, joissa vähintään yksi opiskelija on terveydenhuollon puolelta. Työryhmä suunnittelee ohjatusti viisi taidelähtöistä tuokioita neurokuntoutujille.Tuokioiden kesto määrittyy asiakkaiden mukaan.  Tuokiot pidetään kesän aikana oman aikataulun mukaan. 
-Opiskelijat etsivät itse toimintaympäristön, jossa tuokiot toteutetaan.   
-Kurssin  etäohjauksesta kesällä sovitaan workshop -päivinä. 
-Loppuseminaari  pe 20.8. klo 9-15 Moodle kurssin  Zoomissa.   

Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali

Materiaali Moodlessa

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla tulee olla taustalla vähintään 1. vuoden opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon/ kulttuurin/ taiteen alalta.

Yhteyshenkilö

Pihlajakari Eeri, eeri.pihlajakari@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi