Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Tuloksellinen verkkoliiketoiminta

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLLX900
Nimi
Tuloksellinen verkkoliiketoiminta
Nimi englanniksi
Succesful E-commerce
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • kuvata asiakaslähtöisen verkkoliiketoiminnan perusteet ja ansaintamallit. 
  • määritellä verkkokaupan perustamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät ydinprosessit.
  • käyttää verkkoliiketoiminnan markkinoinnin keinoja sekä osaa hyödyntää kuluttajan ostoprosessia myynnin kasvattamiseksi.
  • valita tärkeimmät mittarit, joilla verkkoliiketoiminnan tuloksellisuutta voi seurata ja mitata sekä osaa hyödyntää mittausanalytiikkaa.
Keskeiset sisällöt
  • Verkkokaupan ydinprosessit ja ansaintamallit
  • Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
  • Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja asiakaslähtöisyys
  • Verkkokaupan analytiikka ja mittarit sekä niiden hyödyntäminen
Suoritustavat
  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen sekä aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.6.2021 mennessä, jotta sen voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 8.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 8.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Järvenpää Titta, titta.jarvenpaa@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

8.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi