Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Opettajan suomi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE800
Nimi
Opettajan suomi
Nimi englanniksi
Finnish for Teachers
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä kirjallisesti opetusalan viestintätilanteissa
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti
 • kommunikoida oman alan toimijoiden, myös oppilaiden / opiskelijoiden, perheiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.
Keskeiset sisällöt
 • kirjoittamis- ja raportointitaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan ammattilehdet
 • opetusalan kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • alan puhekieli ja ääntäminen
 • työelämän kieli
Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille ja vapaaehtoisiin etätapaamisiin. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Opettaja arvioi tehtävät noin 3 viikon kuluessa kurssin suorittamisesta. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat
 • Tämä on 100 % verkkokurssi.
 • Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
 • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Moodlessa annettava materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja
(suositellaan B1.2 - B2-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta)

Yhteyshenkilö

Rahkema Kaja, kaja.rahkema@savonia.fi

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi