Tapahtuman oletuskuva

Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa ja sanoittaa työelämän näkökulmasta keskeisimmät arvot ja osaamiset.
  • osaa laatia suunnitelman työnhakuun.
  • osaa rakentaa LinkedIn-profiilin.
  • osaa hyödyntää LinkedIniä työnhaussa ja verkostoitumisessa.

Keskeinen sisältö

  • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
  • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
  • Omien vahvuuksien sanoittaminen
  • Työnhaun suunnitelman luominen

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti, LinkedIn-profiilien vertaisarviointi pienryhmissä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Kurssin aineistot avautuvat moduuli kerrallaan aikavälillä 17.1.-7.3. Suosituksena on tehdä kurssi tänä aikana. Mikäli haluat suorittaa kurssin nopeutetussa aikataulussa, se on mahdollista aikavälillä 7.3.-1.4., kun kaikki moduulit ovat saatavilla.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 21.2.2022 ja sulkeutuvat 1.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.4.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Moodle-aineistot

Opintomaksu
Opintomaksu on 30 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Jari Linden, jari.linden@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

1.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi