Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 3D-suunnittelua pilvessä - Onshape peruskurssi

5.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: 3D-suunnittelua pilvessä - Onshape peruskurssi

Nimi englanniksi: 3D-modelling in Cloud – Onshape Basic Course

Koodi: 4 CO22KEK1000

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet.
 • osaa laatia mallinnussuunnitelman.
 • osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia.
 • osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit.
 • osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet.
 • osaa muodostaa kokoonpanon.
 • osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot.

Keskeinen sisältö

 • Piirremallinnuksen perusteet
 • Sketsit
 • Tärkeimmät piirteet
 • Kokoonpanojen luonti
 • Valmistuspiirustukset
 • Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen.

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi.

Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 5.1.2022.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 5.1.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

-Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017
-https://www.onshape.com/learn/learn-cad
-suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Urpilainen Arto, arto.urpilainen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi