Savonia Avoin YAMK

Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

22.10.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ajalla 10.8. - 21.10.2021, jolloin ilmoittautumislomakkeelle pääsee tämän sivun lopussa olevasta linkistä.

Opintojakso on osa kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon ammattiopintoja. Kuntoutuksen tutkinto-ohjelman tavoitteena on kuntoutuksen laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Tutkinto-ohjelma tuottaa valmiuksia kehittää ja koordinoida alueen asukkaiden, väestön tai organisaation asiakkaiden kuntoutumisen laaja-alaista edistämistä osana strategista kehittämistä. Opinnoissa painottuvat työelämälähtöisyys ja työelämän muuttuvat tarpeet. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Koulutus vastaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämän hyvinvoinnin, terveyden ja kuntoutuksen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilön osaamistarpeeseen.

Opintojakso soveltuu myös osaksi muiden yamk-tutkintojen valinnaisia opintoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää kuntoutumista edistäviä strategioita ja ohjelmia
 • soveltaa kokonaisvaltaisen kuntoutumisen edistämisen kansallisia ja kansainvälisiä lähestymistapoja omassa toiminnassaan
 • analysoida laaja-alaisen asiakaslähtöisen kuntoutumisprosessin etenemistä ja kehittämistarpeita.

Keskeinen sisältö

 • Kuntoutumisen edistämisen strategiat ja ohjelmat.
 • Kuntoutumista edistävät ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset suositukset.
 • Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi.

Toteutus

 • Verkko-opiskeluna.
 • Opetus verkkoyhteydellä (Zoom): 4.11.2021 klo 11-16, 5.11. klo 9-16 ja 2.12. klo 9-16.
 • Muu verkko-opiskelu Moodlessa. Moodle-ympäristö avautuu viikolla 43.
 • Opetuksen ennakkotehtävät, aktiivinen osallistuminen opetukseen, verkkokeskustelut ja oppimistehtävät.
 • Suoritukset arvioidaan (0 - 5).

Opiskeluaineisto

 • Ira Jeglinsky, Maarit Karhula, Ilona Autti-Rämö: Kuntoutusprosessi kuntoutujan arvioimana. Kuntoutus 4/2013, s. 37 - 52.
 • Niina-Marika Vesa, Minna Stolt, Jaana Koskenniemi ja Riitta Suhonen: Läheisen rooli kuntoutumisprosessissa. Gerontologia 32(3), 2018.
 • Muut aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.

Pohjakoulutus ja polkuopinnot

Korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Mikäli keräät opintosuorituksia avoimen amk:n polkuopintoihin (30 op tai 10 op), tulee sinulla lisäksi olla edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta viimeistään silloin, kun haet polkuopintojen perusteella tutkinto-opiskeluoikeutta.

Opintomaksu

Opiskelu Savonian avoimessa amk:ssa on maksutonta syyslukukaudella 2021.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 10.8.2021 - 21.10.2021. llmoittautumisen jälkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen vahvistusviestin.

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Lehtori Katri Savolainen, katri.savolainen@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi ja arja.hiltunen@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

22.10.2021

Päättyy:  

21.12.2021 23:59

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi