Tapahtuman oletuskuva

KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op

1.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Kauppa ja yrittäjyys –verkko-opinnot on K-kauppiasliiton ammattikorkeakoulujen käyttöön kehittämä 15 opintopisteen (3 x 5 op) opintokokonaisuus. Opinnot antavat opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä.

KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti - ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

Keskeinen sisältö

Kaupan toimintaympäristö -opintojakso jakaantuu viiteen opintoteemaan. Jokainen niistä tarjoaa yhden näkökulman kaupan toimintaan: pohditaan toimialaa, asiakkaita, jakelukanavia sekä kilpailukeinoja. Koska tässä opiskelussa keskitytään yrittäjäpohjaiseen vähittäiskaupan ketjutoimintaan, tarkastellaan viidentenä näkökulmana vielä kauppiasta.

Eri näkökulmien yhteisenä tavoitteena on, että löydät kaupan alasta uusia, mielenkiintoisia puolia - ja tältä pohjalta pohdiskelet, voisiko kaupan ala tarjota sinun persoonaasi sopivia tulevaisuuden haasteita.

 • Kauppa Suomessa
 • Kaupan asiakkaat
 • Kauppa osana toimitusketjua
 • K-kauppiasyrittäjät
 • Kaupan kilpailukeinot

Toteutus

 • Verkko-opiskeluna omaan tahtiin, opiskeluoikeuden aikana
 • Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit
 • KY1-osion suorittamisen jälkeen opiskelu voi jatkua KY2-osiossa

Opiskeluaineisto

Pääosin sähköinen aineisto, tarkemmat tiedot verkkoympäristössä.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja, liiketalouden peruskäsitteiden ymmärrys suositeltavaa. 

Opintomaksut

Opiskelu on maksutonta Savonian avoimen amkin opiskelijoille 31.12.2021 saakka.

1.1.2022 jälkeen ilmoittautuneille ovat opinnot maksullisia, 5 op:n opintomaksu 75 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset ilmoittautumisaikana

 • maksuton ilmoittautuminen 16.8.2021 - 31.12.2021
 • maksullinen ilmoittautuminen 1.1.2022 - 31.3.2022

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Kai Selander, kai.selander@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.9.2021

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi