Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Sijoitustoiminta

17.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Sijoitustoiminta

Nimi englanniksi: Investment Activities

Koodi: 4 CO22KSIJO

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet pääpiirteissään
  • määritellä erilaisten sijoituskohteiden erityispiirteet
  • kuvata tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden
  • kuvata sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen näkökulmasta
  • käyttää keskeisiä sijoittamiseen liittyviä termejä sekä tunnuslukuja
  • soveltaa sijoituksiin liittyvää verolainsäädäntöä 

Keskeinen sisältö

Rahoitusmarkkinoiden toiminta, pörssiosakkeet sijoituskohteena, sijoitusrahastot, korkosijoitukset, muut sijoituskohteet, riski ja tuotto-odotus, sijoitusstrategiat, sijoitusten verotus.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen, verkkotentti.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 17.1.2022 ja sulkeutuu 20.3.2022 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022, jotta opintojakson voi suorittaa.

-Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 20.3.2021 mennessä.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.4.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Pörssisäätiön oppaat (uusimmat): Sijoittaminen – opas uteliaille, Sijoitusrahasto-opas, Osakeopas, Sijoittajan korko-opas, Sijoittajan vero-opas. Verkkomateriaalit.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Luhtinen Susanna, susanna.luhtinen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

20.3.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi