Tapahtuman oletuskuva

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla 5 op

12.1.2022

Ilmoittautumisaika 22.11. - 6.12.2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja kansallisia strategioita ja linjauksia
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja

Keskeiset sisällöt

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet sekä eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät ja toimintamallit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä

Suoritustavat

- Orientoivan tehtävän tekeminen, osallistuminen webinaareihin ja verkkokeskusteluihin, verkkopohjaisten oppimistehtävien suorittaminen, raportin kokoaminen
- Kaikki oppimistehtävät edellyttävät teoreettisen lähdekirjallisuuden käyttöä ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä julkishallinnon asiakirjoja (STM, OPH, THL ym.).
- Opiskelija voi kohdentaa oppimistehtäviä oman mielenkiintonsa, osaamisensa ja työyhteisönsä kehittämistarpeiden pohjalta sekä kehittää omaa asiantuntemustaan sosiaali- ja terveysalla

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 12.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 18.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 19.1.2022 ja sulkeutuvat 4.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

- Opintojaksolla on kolme Webinaaria. Aloituswebinaari 19.1.2022, väliwebinaari 2.3.2022 ja loppuwebinaari 20.4.2022

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Opintojakso edellyttää teoriakirjallisuuden ja lähdeaineiston käyttöä teema- alueiden mukaisesti.
- Opintojakson kirjallisuuslähteitä ja materiaalilinkkejä on Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Koljonen Ulla-Maija, ulla-maija.koljonen@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

12.1.2022

Päättyy:  

4.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi