Kolikkopinoja, joiden taustalla on kello.

Maksuvalmius ja budjetointi, 5 op

10.1.2022

Verkko-opinnot

Maksuvalmius ja budjetointi opintojaksolla opit laatimaan maksuvalmiuslaskelman ja budjetin kehittyvälle maatilalle. Maksuvalmiuslaskelmaa tarvitaan esimerkiksi kun haetaan investointitukia, mutta käytännössä aina, kun maatilayrityksen toimintaa kehitetään. Rahoitusmahdollisuuksien tarkastelu tehdään yhdessä rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa. Budjetti- ja sen seurantaosaaminen tuo välitöntä konkreettista hyötyä jokaiselle maatilalle.

Kurssia suositellaan erityisesti agrologin tutkintoa suorittaville sekä esim. maatalousyrittäjille, jolla on aikaisemmin hankittua verokirjanpito- ja kannattavuuslaskelmaosaamista.
Tutustu agrologin tutkinto-ohjelmaan!

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- maaseutuyrityksen talouden hallinnan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- arvioida rahaliikenteen hallinnan merkityksen

Keskeiset sisällöt
- Maksuvalmiuslaskelma
- Budjetti

Suoritustavat
- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Harjoitustehtävä

Toteutus
Kurssin toteutusaika on 10.1. - 30.4.2022. Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- eAineistot Moodlessa ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).
Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 31.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Hannu Viitala, hannu.viitala@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

30.4.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi