Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 
4 CO21KESLIH  
Nimi
Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito
Nimi englanniksi
Treatment of overweight and obesity
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija opiskelee lihavuuden hoidon keskeiset käsitteet ja hoitosuositukset ja osaa soveltaa suosituksia lihavuuden kokonaisvaltaisessa hoidossa huomioiden ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen. Opiskelija ymmärtää lihavuuden ennaltaehkäisyn terveysvaikuttavuuden ja laajentaa näkemystään ja osaamistaan lihavuuteen liittyvien moninaisten syytekijöiden tunnistamisessa ja niiden tietoisessa hallitsemisessa. Opiskelija tutustuu lihavuuteen liittyviin uusiin tutkimuksiin ja niiden avaamiin lihavuuden ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksiin.
Opiskelija opiskelee erilaisia lihavuuden hoidon käytänteitä ja menetelmiä sekä ymmärtää lihavuuden hoidon isot haasteet

Keskeinen sisältö
- Lihavuuden käypähoitosuositukset
- Liikunnan käypähoitosuositus
- Suomalaiset ravitsemussuositukset
- Painonhallintatalo
- Lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liityvät uudet tutkimukset ja verkkomateriaalit liittyen liikuntaan, ravitsemukseen ja niiden käytännön soveltamiseen.
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Huom. Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)


- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.7.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7. 2021 klo: 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

Arviointiasteikko

0 - 5

 

Materiaali
Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/
Ruusunen Anu: Diet and depression – An epidemiological study – Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja 2013
Liikuntasuositukset
Liikunta ja mielenterveys -aiheeseen liittyvät uusimmat tieteelliset tutkimukset
Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa
Huom. Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä.
Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Yhteyshenkilö

Aalto Sari, Sari.Aalto@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi