Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Asioi venäjäksi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESASVE
Nimi
Asioi venäjäksi
Nimi englanniksi
Everyday Communication in Russian
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

Tutustut tyypillisiin asioimistilanteisiin Venäjällä, kuten ravintola- ja opastustilanteisiin ja harjoittelet niihin liittyvää sanastoa ja sanontoja. Opintojaksoon kuuluu myös rakenneosio, jonka avulla harjoittelet lisää tilanneharjoituksiin liittyviä sanoja ja rakenteita.
Opintojakson tavoitteena on kerrata vanhaa ja aktivoida käyttämään venäjän kieltä käytännön tilanteissa.
Tutustut tyypillisiin asioimistilanteisiin Venäjällä. Opintojakson tavoitteena on kerrata vanhaa ja aktivoida käyttämään venäjän kieltä käytännön tilanteissa.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet 2op
Opintojaksolla tutustut erilaisiin asioimistilanteisiin, kuten ravintola- ja opastustilanteisiin ja harjoittelet niihin liittyvää sanastoa ja sanontoja.
Rakenteet 1 op
Rakenneosion avulla harjoittelet lisää tilanneharjoituksiin liittyviä sanoja ja rakenteita.

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.05.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 01.06.2021 ja sulkeutuvat 12.08.2021 klo: 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.09.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaalit Moodlessa

Edeltävät opinnot

Vaaditaan venäjän perusteet tai vastaavat tiedot

Yhteyshenkilö

Löf Marja-Elina, marja-elina.lof@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

12.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi