Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Engineering English

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21EXX8050
Nimi
Engineering English 
Nimi englanniksi
Engineering English
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
 

Engineering English on Savonian insinööriopintoihin pakollisena kuuluva opintojakso, jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät valmiudet toimia menestyksellisesti oman alansa työtehtävissä ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa niin kollegojen, asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä käytettävää viestintätyyliä ja oman alan sanastoa erilaisissa insinöörille tyypillisissä työtehtävissä ja tilanteissa.
Opiskelija osaa viestiä oman alansa yrityksen/organisaation edustajana työelämän ja vapaa-ajan suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa englannin kielellä. Hän osaa huomioida kulttuurien välisen viestinnän erityispiirteet ja sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston ja viestintätilanteet. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja, sekä kertoa omasta osaamisestaan suullisesti.

Keskeiset sisällöt

Puhelinviestintä, raportointi, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, neuvottelut ja palaverit, ammatti-alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset aiheet, esityksen laadinta ja esiintymistaidot, työnhaku, oman alan sanasto.

Suoritustavat
 

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti. Osa tehtävistä voi vaatia osallistumista online-tapaamiseen myöh. sov. ajankohtana.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle, Zoom)
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

-Itsenäisesti suoritettavien tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55.
-Lopputentti suoritetaan Moodle-tenttinä 9.8.-22.8. välisenä aikana. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
-Suulliset harjoitukset online-tapaamisissa toteutetaan viikoilla 33-35.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 6.9.2021 mennessä. Arvosanat tallennetaan päiväyksellä 31.8.2021.
-Opintojakson tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

Oppikirja Isaacs-Pesso-Rasimus-Rönkä: Engineer Your English, Edita 2014. Myös digiversio kirjasta käy.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Huusari Satu, satu.huusari@savonia.fi

 

Tapahtuma on tällä hetkellä täynnä, mutta voit halutessasi ilmoittautua jonotuspaikalle.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi