Opiskelija ohjaa robottia kaukosäätimellä.

Terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot Kuopiossa 2022

5.1.2022

Savonia, Microkadun kampus

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella terveysalan tutkinto-ohjelmien yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia soveltuvin osin. Opinnot suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan hakijan oppimistarpeen ja tavoitteen mukaisesti. Tutkinto-ohjelmissa on rajoitetusti avoimen amk:n paikkoja yksittäisten opintojaksojen suorittajille.

Opiskelu on mahdollista, mikäli tutkintoryhmissä on tilaa ja sinulla on riittävät korkeakouluopiskelussa tarvittavat taidot esim. tiedonhankinta ja teoreettisen tiedon soveltaminen.

Opintojaksojen ja -paikkojen määrä avoimessa amk:ssa vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Opintojen sisällöt ja toteutustavat ovat tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien mukaiset. Avoimen amkin opetusjärjestelyt noudattavat tutkinto-ohjelmien aikatauluja ja toteutustapoja. Tutustu opetussuunnitelmiin etukäteen tästä

Tällä lomakkeella et voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Kohderyhmät

Opiskelijaksi voivat ilmoittautua

  • terveysalalla työskentelevät tai alan työtehtäviin palaavat, jotka haluavat päivittää osaamistaan, täydentää ammattitaitoaan tai hankkia lisäosaamista
  • väistyneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat päivittää tutkinnon amk-tutkinnoksi
  • terveysalan amk-tutkinnon opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä hakevat, joilla ei ole riittävästi opintopisteitä opiskeluoikeuden palautukseen. Katso opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisen kriteerit täältä.
Opintojen suunnittelu

Sinulle sopivien opintojen suunnittelu ja sen jälkeen ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa hops-ohjauksessa. Ohjauskeskustelu sovitaan aina opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelun sisältö ja avoimen amk:n opiskeluoikeus varmistuvat hops-keskustelussa.

Opintojen toteutus

Opiskelusuunnitelma voi koostua päivä- ja monimuotoryhmien opintojaksoista sekä verkkokursseista.  Opinnot voivat muodostaa kokonaisuuden, jossa esim. on läsnäolovelvoitteista opiskelua kampuksella, ohjeistettua ja itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä sekä erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla täytyy olla käytettävissä internet-yhteydellä oleva tietokone lähi- ja etäopiskelussa. Terveysalalla avoimen amk:n opiskelijan osallistuminen ammattitaitoa edistävään harjoitteluun arvioidaan tilannekohtaisesti.

Opintomaksut

1.1.2022 jälkeen alkavat opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu määräytyy sovittujen opintojen laajuuden mukaisesti. Yksittäiset opintojaksot maksavat 15 euroa / opintopiste ja laajempi opintokokonaisuus 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu on maksettava ennen opiskelun alkua. Maksuohjeet annetaan erikseen.

Opintojen aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Keväällä 2022 alkaviin opintoihin ilmoittautuminen päättyy 16.1.2022. Ilmoittautumisen jälkeen opinto- ja uraohjaaja Mirja Halonen ottaa sinuun yhteyttä mirja.halonen@savonia.fi  
 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

23.1.2022

Tapahtumapaikka

Savonia, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi