Savonia Avoin YAMK

Strateginen projektiosaaminen (Ylempi AMK) 5 op

15.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK, YAMK) johtavia koulutuksia kuudella eri koulutusalalla. Tutkinnon osia, opintojaksoja, voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun (avoin AMK) opintoina.

Avoimet YAMK-opinnot soveltuvat henkilöille, 

 • jotka haluavat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (vaatimuksena korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta).
 • joiden tavoitteena on kerätä polkuopinnot ja hakea joustavasti niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto-opiskelu vaatii korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen).
 • jotka haluavat jatkaa keskeytyneitä opintojaan ennen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
 • jotka haluavat hankkia uutta osaamista.

Tämä opintojakso on osa Savonian kaikkien koulutusalojen YAMK-tutkintojen yhteisiä valinnaisia opintoja. Tutustu eri koulutusalojen YAMK-tutkintojen rakenteisiin ja sisältöihin opetussuunnitelmissa.

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Strategic Project Knowledge –opintojaksoa.

Tavoitteet

Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää organisaation projektitoimintaa huomioiden organisaation strategian ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea projektien onnistumista työyhteisössä ja toimia projektitiimien osaamisen kehittäjänä. Opiskelija tuntee ketterien menetelmien edut projektitoiminnassa. Opiskelija kykenee huomioimaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet projektitoiminnassa.

Keskeinen sisältö

 • Projektihallinnan ajantasaistaminen
 • Strateginen näkökulma projekteihin
 • Projektityötaitojen uudet vaatimukset
 • Kansainvälisyys ja projektit

Toteutus

 • 100% verkkokurssi (Moodle).
 • Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 – 31.7.2022.
 • Opiskelija tekee kurssilla harjoitustyön, oman projekti-casen, Moodlen materiaalien sekä projektinhallintaa ja projektisalkun hallintaa käsittelevän kirjallisuuden avulla. 
 • Opiskelija hyväksyttää projekti-casen opettajalla. 
 • Harjoitustyön voi palauttaa opintojaksolla olevaan palautuskansioon milloin vain ja se arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.
 • Palautuspäivät ovat: 31.10.2021, 31.12.2021, 28.2.2022, 30.4.2022, 15.5.2022 ja 31.7.2022.
 • Suoritukset arvioidaan (0 - 5).

Opiskeluaineisto

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus. Tarkennetaan opintojen alkaessa.

Opintomaksu

Opintojakso on maksuton, kun ilmoittaudut ja aloitat opiskelun ennen 31.12.2021. 

1.1.2022 jälkeen on ilmoittautumisen yhteydessä maksettava opintomaksu. Maksut ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 17.8.2021 - 30.4.2022. llmoittautumisen jälkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen vahvistusviestin, jossa on lisäohjeita opiskeluun.

Yhteyshenkilöt

 • Vastuuopettaja: Ari Jääskeläinen ari.jaaskelainen@savonia.fi (tavoitettavissa 9.8.2021 jälkeen)
 • YAMK-opintojen opintoneuvoja: Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi
 • Avoin AMK opintoneuvojat: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

15.9.2021

Päättyy:  

31.7.2022 23:59

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi