Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Olio-ohjelmointi Javalla

10.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Olio-ohjelmointi Javalla

Nimi englanniksi: Object Oriented Programming with Java

Koodi: 4 CO22KETV0200

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa yleiset olio-ohjelmoinnin periaatteet ja toteuttaa useita satoja rivejä sisältävän oliopohjaisen sovelluksen.
  • osaa toteuttaa luokkia ja olioita sekä käyttää niitä sovelluksessa.
  • ymmärtää periytymisen ja osaa toteuttaa sellaisen sovelluksessa.
  • osaa rajapinnat ja abstraktit luokat.
  • ymmärtää säikeistyksen tekniikat ja osaa toteuttaa säikeistetyn sovelluksen.
  • osaa rakentaa windows-tyyppisen käyttöliittymän ja ymmärtää tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin periaatteet.

Keskeiset sisällöt

Javan perusteet, Luokat, monimuotoisuus, perintä, rajapinnat, säikeet, käyttöliittymät, tapahtumapohjainen ohjelmointi

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 23.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.1.2022 ja sulkeutuvat 20.3.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 3.4.2022 mennessä.

- Opintojakson voi tenttiä kaksi kertaa 1.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Kaikki materiaali on kurssin Moodle-alustalla.

Yhteyshenkilö: Kinnunen Jukka, jukka.kinnunen@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

20.3.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi