Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESPUH
Nimi
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
Nimi englanniksi
Communication methods that are supporting and replacing speech and used in social and healthcare
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
 • opiskelija tietää puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmiä käyttäviä asiakasryhmiä
 • opiskelija tietää erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • opiskelija tietää kommunikaation apuvälineitä ja tunnistaa tilanteita, joissa niitä voi hyödyntää
 • opiskelija osaa ohjata ja tukea puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttöä erilaisille asiakkaille
Keskeiset sisällöt
 • puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä käyttävät asiakasryhmät
 • puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät
 • pommunikoinnin apuvälineet
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien opetus ja ohjaus
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja toisten tehtävien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 01.06.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 07.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 07.06.2021 ja osa niistä sulkeutuu 26.7.2021 ja loput 9.8.2021 klo: 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 03.09.2021 mennessä.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali

eAineisto ja kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Pennanen Helena, helena.pennanen@savonia.fi

Kinnunen Anu, anu.kinnunen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

9.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi