Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Nautojen hyvinvointi

31.5.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESNHY
Nimi
Nautojen hyvinvointi
Nimi englanniksi
Cattle Welfare
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan nautojen hyvinvoinnin määritelmään ja käsitteisiin ja tarkastellaan nautojen hyvinvoinnin teoriaa ja sovelletaan sitä käytännön olosuhteisiin.

Opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.

Opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.

Opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeiset sisällöt

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
  • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
  • Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
  • Tehtävien palautusalustat avautuvat 31.5.2021 alkaen ja sulkeutuvat 1.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson tehtävät on palautettava.
  • Tämän jälkeen on webinaari, joka on yksi kurssin arvioitavista tehtävistä.
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opintojaksolla annettava materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kämäräinen Hilkka, hilkka.kamarainen@savonia.fi

Kärkkäinen Leena, leena.karkkainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

31.5.2021

Päättyy:  

1.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi