Tapahtuman oletuskuva

3D-tulostuksen perusteet (teoria) 5 op

11.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet, tuntee tulostusprosessin etenemisen vaiheet, yleisimmät menetelmät, materiaalit, ohjelmistot ja laitteistot.
Opiskelija saa kurssilla yleiskäsityksen 3D-skannauksen menetelmistä ja käyttökohteista.
Opiskelijalla on kurssin jälkeen yleiskäsitys siitä, mitä 3D-tulostettavan kappaleen suunnittelussa on huomioitava. 

Keskeinen sisältö

  • Tulostusmenetelmät
  • Tulostuksessa käytettävät materiaalit
  • Tulostettavien kappaleiden suunnitteluperiaatteet ja -ohjelmistot
  • Laitteistot ja palvelutarjoajat
  • Tulevaisuuden näkymiä
  • 3D-skannauksen perusteet: yleisimmät menetelmät ja käyttökohteet

Suoritustavat

- verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 11.1.2022 ja sulkeutuu 15.5.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Jaetaan Moodlen kautta. Osa materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta osa kurssimateriaalista on englannin kielellä.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Alonen Antti, antti.alonen@savonia.fi 
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi