Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk)

13.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk)

Nimi englanniksi: Basis of Welfare and Health Promotion (Master degree)

Koodi: 4 CO22KLHTE

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen eri toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä.
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja linjauksia.
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja sekä niiden vaikuttavuutta.

Keskeinen sisältö

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet, yhteiskunnalliset lähtökohdat ja eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö, ohjeistus sekä kansainväliset sopimukset
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt ja indikaattorit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät, toimintamallit ja niiden vaikuttavuus

Suoritustavat

- Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen webinaareihin ja verkkokeskusteluihin, verkkopohjaisten oppimistehtävien suorittaminen
- Oppimistehtävät pohjautuvat teoriakirjallisuuteen ja materiaaliin.
- Kaikki oppimistehtävät edellyttävät teoreettisen lähdekirjallisuuden käyttöä ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä julkishallinnon asiakirjoja (STM, OPH, THL ym.).
- Opiskelija voi kohdentaa oppimistehtäviä oman mielenkiintonsa, osaamisensa ja työyhteisön kehittämistarpeiden pohjalta ja kehittää omaa asiantuntemustaan hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä valitsemassaan toimintaympäristössä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 13.1.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 20.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 27.1.2022 ja sulkeutuvat 14.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 16.5.2022 mennessä.
- Opintojaksoon kuuluu seuraavat webinaarit:
27.1.2022 klo 16–17.30 Opintojakson orientaatio
24.2.2022 klo 16–17.30 Opintojakson tehtävien paja
28.4.2022 klo 16–17.30 Opintojakson yhteenveto

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Opintojakso edellyttää teoriakirjallisuuden ja lähdeaineiston käyttöä teema-alueiden mukaisesti.
Opintojakson kirjallisuuslähteitä ja materiaalilinkkejä on Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Opintojakso on tarkoitettu AMK-tutkinnon suorittaneille YAMK-tutkintoa opiskeleville opiskelijoille.

Yhteyshenkilö: Lampinen Eeva, eeva.lampinen@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

13.1.2022

Päättyy:  

14.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi