Kuvituskuva. Aurinkopaneeleja, tuulivoimaloita ja kaksi suunnittelijaa.

UUSIUTUVA ENERGIA: Kiertotalous 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

UUSIUTUVAN ENERGIAN OPINTOKOKONAISUUS, 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista. Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Kiertotalous on myös osa Kestävän kasvun osaajakorttia, lue lisää UpTech-hankkeesta.

Opintokokonaisuus koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto, 5 op (keväällä 2022)
- Uusiutuvat energiajärjestelmät, 5 op (keväällä 2022)
- Kiertotalous, 5 op (keväällä 2022) ja Akkuteknologia ja sähkön varastointi, 5 op (syksy 2022)

KIERTOTALOUS 5 OP
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiertotalouden käsitteen ja osaa tulkita tulevaisuuden megatrendejä oman alansa ajureina. Opiskelija tuntee kiertotalouden tärkeimmät tavoitteet, painopistealueet, käsitteet sekä näiden taustalla vaikuttavat globaalit ajurit. Lisäksi opiskelija ymmärtää yritysvastuun käsitteen ja tuntee kiertotalouden eri liiketoimintamallit sekä niihin liittyvät menetelmät. Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kiertotalouden eri toimintamallien mahdollisuudet ja haasteet yrityksille ja yhteisöille.

Keskeiset sisällöt
- kiertotalouden määritelmä ja tulevaisuuden megatrendit
- EU:n kiertotalouspaketti soveltuvin osin
- Suomen kiertotalouden tiekartta 2016-2025 (Sitra)
- vastuullinen yritystoiminta ja kiertotalouden liiketoimintamallit sekä menetelmät

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintona. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolivälissä Savonian lukujärjestyksistä. Edeltäviä opintoja ei vaadita.
Uusiutuvan energian opintokokonaisuutta suoritettaessa Kiertotalous on vaihtoehtoinen Akkuteknologia ja sähkön varastointi -opintojakson kanssa. 

Suoritustavat
Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso sisältää erityyppisiä oppimistehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti saadakseen arvosanan opintojaksosta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Opiskeluaineisto
Moodlessa jaettava materiaali.

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.


Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta lehtori Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.1.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi