Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Biopankki

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESBPA
Nimi
Biopankki
Nimi englanniksi
Biobank
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Biopankkien tehtävänä on kerätä ja säilyttää ihmisistä peräisin olevia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa sekä luovuttaa niitä lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön. Biopankkitutkimuksen tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen edelleen kehittäminen. Biopankkitoiminta on jo nyt ja tulevaisuudessa osa terveydenhuollon toimintaa.
Kurssi soveltuu erityisesti bioanalytiikan opiskelijoille, mutta myös monialaisesti AMK-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet tai tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja osaamista.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata biopankkitoimintaa ja sen merkitystä terveydenhuollossa
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyvää tietoa ammatillisessa toiminnassaan

Keskeiset sisällöt

- biopankkitoiminta
- asiakkaan ohjaus biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- biopankkitoiminnan eettiset kysymykset

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen
- aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
- itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- Moodle-tentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021. Opintojaksolle tulee kirjautua 6.6.2021 mennessä.
- tehtävien palautusalustat avautuvat 8.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
- opintojakson lopputentti on avoinna Moodlessa 1.7. - 31.7.2021, hylätyn tentin voi uusia 5.8.2021 ja 12.8.2021
- 12.6.- 8.8.2021 välillä ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan Moodle-alustalla

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Kolehmainen Sanna, sanna.kolehmainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi