Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa

7.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa

Nimi englanniksi: Farm Succession and Development, Lean

Koodi: 4 CO22KMAA

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan, opiskelija osaa:

  • laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle.
  • toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä.
  • tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä.

Keskeinen sisältö

  • Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen ja asiantuntijaluennot
    (sukupolvenvaihdos yrittäjän ja asiantuntijoiden näkökulmasta)
  • Johtaminen muutostilanteessa, Lean ajattelu, arvovirran tunnistaminen, hukat

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.1.2022 ja sulkeutuvat 30.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 21.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: -

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Viitala Hannu, hannu.viitala@savonia.fi 

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.1.2022

Päättyy:  

30.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi