Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Google-markkinoinnin työkalut

17.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Google-markkinoinnin työkalut

Nimi englanniksi: Google Tools

Koodi: 4 CO22KGOOMA

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisen markkinoinnin työkaluna.
  • ymmärtää, kuinka verkkomarkkinoinnissa voidaan hyödyntää Googlen työkaluja.
  • ymmärtää perusperiaatteet Googlen analysointityökaluista.

Keskeinen sisältö

  • Google-markkinoinnin perusteet
  • Google Adsin eri mainosmuodot
  • Googlen verkkoanalytiikka työkalujen perusteet. Esim. Analytics, Google My Business, Search Console
  • Hakukoneoptimoinnin perusteet 

Suoritustavat

- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 17.1.2022 ja sulkeutuu 12.5.2022 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 17.1.2022, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 12.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: ilmoitetaan myöhemmin

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Kuiri Tiina, tiina.kuiri@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

12.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi