Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESECS
Nimi
eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet
Nimi englanniksi
eChild. The basics of designing functional products and clothing for kids under 5 years old
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakso sisältää kansainvälisessä eChild -hankkeessa tuotettua oppimateriaalia, monipuolisen verkkotentin sekä tuotesuunnittelutaitoja testaavan tuotesuunnittelutehtävän. Opintojakso sisältää perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien perusteet.
Opintojakso soveltuu erityisesti muotoilijoille ja vestonomeille. Se soveltuu myös muiden alojen lasten muodista ja lastentarvikkeista kiinnostuneille.
-Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä.
-Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Keskeiset sisällöt

Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeistenmenetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa
Tuotesuunnittelutehtävä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: aineistoihin perehtyminen, itsenäinen tiedonhankinta, harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen, muiden osallistujien tehtävien kommentointi sekä itsearviointi ja reflektointi

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.05.2021.
- 10.06-10.08.2021 välisenä aikana ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia
- Tehtävien palautusalustat sulkeutuvat 15.08.2021, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.09.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Kurssikohtainen verkko-oppimateriaali

Edeltävät opinnot

Suositellaan yhden vuoden perusopintoja

Yhteyshenkilö

Ryynänen Sirpa, sirpa.ryynanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

15.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi