Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 NS21LLK1001
Nimi
KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot
Nimi englanniksi
Retail trade environment and competitive tools
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

K-ryhmän järjestämiä orientointiopintoja. Tietoa vähittäiskaupasta yleisestikin ja hieno käyntikortti, kun hakee töitä K-ryhmään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tärkeimmät vähittäiskaupan tärkeimmät käsitteet
  • osaa selittää toimintatavat vähittäiskaupassa
  • osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä vähittäiskaupassa.
Keskeiset sisällöt
  • Miten kaupan toimintaedellytykset ovat muuttuneet?
  • Mitä tarkoittaa yhteiskuntavastuu logistisen ketjun eri vaiheissa?
  • Mitkä ovat ne viisi keinojoukkoa, joilla kauppa voi hurmata asiakkaat?
Suoritustavat

Itsenäiset verkko-opinnot. Tehtävien palautus oppimisalustalle ja verkkotenttien tekeminen omaan tahtiin.

Toteutustavat
  • 100% verkkokurssi (www.kauppajayrittajyys.fi)
  • Opintojakson verkkoympäristö avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten, kun tunnukset on tehty.
  • Kun tehtävät on palautettu yhden kokonaisuuden osalta (KY1, KY2 tai KY3) ilmoitetaan opettajalle, että kurssi on valmis arvioitavaksi
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Selander Kai, kai.selander@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi