Tapahtuman oletuskuva

Syksy 2021 Lääkärin suomi

17.9.2021

Opintojen aloittaminen non-stop 17.9.2021 – 1.5.2022.                               

Opintojen suorittaminen non-stop 17.9.2021 – 31.5.2022.

 

Kurssille kirjautuminen ja opintojen suorittaminen

- Voit kirjautua kurssille ja aloittaa opinnot 17.9.2021–1.5.2022 Savonian OpenEdussa. Kurssin opinnot tulee suorittaa viimeistään 31.5.2022 mennessä.

 • Kirjaudu henkilökohtaisilla Google-tunnuksilla, Microsoft-tunnuksilla tai Savonian kampustunnuksilla.
 • Avaa tästä verkkokurssin suora linkki. (https://openedu.savonia.fi/course/view.php?id=71) Linkki avautuu 17.9.2021.
 • Kirjoita ensimmäisellä kerralla kirjautumisavain: lääkSUO2022

- 18.10. - 24.10.2021 (vko 42) ja 7.3 - 13.3.2022 (vko 10) ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.5.2022 mennessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä oman alan viestintätilanteissa (mm. potilaan kohtaaminen, kirjaaminen, lomakkeet, yhteistyö kollegan kanssa, palaverit),
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä mm. Käypä hoito -suosituksista ja lääkärin tietokannoista,
 • kuvata, selittää ja määritellä lääkärin työn ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti,
 • kommunikoida omaisten kanssa sekä
 • kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Keskeinen sisältö

 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus, suositukset, raportit, tietokannat ja muu aineisto
 • lääkärin työn tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • perus- ja keskitason (YKI 2 - 3) kielioppi

Toteutus

- Tämä on 100 % verkkokurssi (OpenEdu ja Zoom).

- Kurssin aikana pidetään vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia.

- Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

Opiskeluaineisto

Materiaalit ovat OpenEdu-kurssilla.

Arviointiin ilmoittautuminen ja arviointien siirtäminen

- Kun opinnot on suoritettu, ilmoittaudu heti arviointiin opettajan opintojaksolla antaman linkin kautta. Opintojakson tehtävät arvioidaan ja arvosanat tallennetaan 3 viikon kuluttua arviointiin ilmoittautumisesta. Arviointiin voi ilmoittautua viimeistään 1.6.2022 mennessä.

- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

- Avoimen amk:n opiskelijat voivat saada todistuksen arvioinnin antamisen jälkeen Oma Opintopolku-palvelun kautta: Oma Opintopolku . Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin voit pyytää sähköpostitse lähetettävän rekisteriotteen osoitteesta avoinamk@savonia.fi tai campusonline@savonia.fi.

Opintomaksu

Opiskelu on maksutonta, kun aloitat opiskelun ennen 31.12.2021.

1.1.2022 jälkeen aloittaneille opinnot voivat olla maksullisia. Maksutiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Sisältö ja toteutus: Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi ja Matikainen Anna, anna.matikainen@savonia.fi

Kirjautuminen ja arviointiin ilmoittautuminen: avoinamk@savonia.fi ja campusonline@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Ajankohta

Alkaa:  

17.9.2021

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi