Kuvituskuva. Ihminen liikuttaa sormella rattaistoa.

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: Laite- ja laitossuunnittelu, 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

SUUNNITTELUTEKNIIKAN OPINTOKOKONAISUUS, 15 - 30 OP
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (30 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Materiaalitekniikka, 5 op (kevät 2022)
- Valmistus- ja hitsaustekniikka, 5 op (kevät 2022)
- Laite- ja laitosuunnittelu, 5 op (kevät 2022)
- Teknillinen mekaniikka ja lujuusopin perusteet, 5 op (syksy 2022)
- Teknillinen suunnittelu ja piirustus, 5 op (syksy 2022)
- 3D-Laitesuunnittelu, 5 op (kevät 2022) JA 3D-Laitossuunnittelu, 5 op (syksy 2022)

LAITE- JA LAITOSSUUNNITTELU 5 OP
Osaamistavoitteet
Opintojaksot laitos- ja laitesuunnittelu toteutetaan yhteistoteutuksena. Kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella energialaitosprosessin ja oheisjärjestelmät soveltuvin osin perussuunnittelun vaatimusten mukaisesti ja laatia niihin liittyen laite-, putkisto- ja instrumentointispesifikaatiot, ohjausjärjestelmän kaaviot, rakennemäärittelyt sekä lopullisen layoutin. Toisena tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää prosessilaitteiden ja oheislaitteiden suunnittelua ohjaavat tekniikat, standardit, lait ja suunnittelutavat.

Keskeiset sisällöt
Laitos- ja laitesuunnittelutekniikka opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat höyryvoimalaitosprosessin kokonaissuunnittelua. Opintojakson aikana tehdään käytännön laskenta ja suunnitteluharjoituksia liittyen höyryvoimalaitosprosessiin. Laitos- ja laitesuunnittelu toteutuskokonaisuus jakautuu seuraaviin suunnittelukokonaisuuksiin:
1. Laitoksen laitteiden suunnittelu ja valinta
2. Prosessin ohjaus- ja instrumentointi
3. Laitoksen layout ja sen vaikutus suunnitteluun
4. Laitoksen tietojen kokoaminen
Tähän suunnitteluopintojaksokokonaisuuteen kytkeytyy kiinteästi opintojaksot Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit ja Termiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät, joiden sisällöissä syvennytään voimalaitosprosesseihin ja yksittäisiin laitteisiin, niiden rakenteisiin, toimintaan ja käyttöön sekä suunnittelua ohjaavia lakeja käsittelevään painelaitelainsäädäntöön. Näiden kurssien suorittamista samanaikaisesti suositellaan.

Toteutus
Kurssi alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintona. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolivälissä Savonian lukujärjestyksistä.
Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja, laskuharjoituksia, sekä ryhminä ja yksilötöinä suoritettavia osakokonaisuuksiin liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on aktiivinen tunneille osallistuminen ja harjoitustehtävien hyväksytysti suorittaminen sekä loppukoe.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus
- Huhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus
- Steam Boiler Technology, 2nd edition, Sebastian Teir, TKK-Eny-11, Espoo 2003
- Lämpövoimaprosessit, Wikström Ralf, Otatieto
- Suunnittelua ohjaavat standardit
- Tunneilla ja Moodlessa jaettava materiaali


Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet 2. asteen opiskelija
- olet Savonian henkilökuntaa.
Ilmoittaudu kohdasta XXXX. Lomake pyytää ilmoittautujaa todentamaan oikeutensa maksuttomuuteen.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen. Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta, 
Lehtori Arto Brask, arto.brask@savonia.fi 
- ilmoittautumisen osalta, opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Paikkoja ei tarjolla vielä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2021

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi