Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Lean-johtamisen perusteet

7.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Lean-johtamisen perusteet

Nimi englanniksi: Lean Management

Koodi: 4 CO22KLEAN

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää leanin periaatteet
  • osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
  • osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
  • osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Keskeiset sisällöt

  • lean johtamisfilosofiana
  • tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät
  • lean-työkalujen ja menetelmien soveltaminen

Suoritustavat

-Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 28.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.1.2022 ja sulkeutuvat 8.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 8.5.2022 mennessä.

- Opintojakson voi tenttiä aikavälillä 11.3.2022 - 8.4.2022. Tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 8.4.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Moodleen koostettu luentomateriaali

- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

- suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi 

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.1.2022

Päättyy:  

8.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi