Tapahtuman oletuskuva

Sosiaalilainsäädäntö 5 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
 • ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
 • osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
 • tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät

Keskeinen sisältö

4 op:

 • johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
 • sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
 • sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
 • asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
 • asiakasmaksut ja edunvalvonta

1 op:

 • hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen,
- itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen,
- verkkotehtävien ja -tentin suorittaminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.1.2022 ja sulkeutuvat 30.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 30.4.2022 mennessä.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Kaarlo, Tuori & Kotkas, Toomas Sosiaalioikeus (uusin painos).WSOY -pro.
- ajantasainen lainsäädäntö sekä
- muu Moodlessa tarjottava materiaali

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Kaija-Kortelainen Minna, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

30.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi